ის ვინც არასოდეს იცინის, არ არის სერიოზული ადამიანი Lali Panchulidze

“ის ვინც არასოდეს იცინის, არ არის სერიოზული ადამიანი.”

Lali Panchulidze
LALI PANCHULIDZE AZNAURI

მანდილოსანი ლალი ფანჩულიძე აზნაური არის უძველესი ქრისტიანი მართმადიბელი ოჯახის წარმომადგენელი, დაბადების თარიღი 1985 წელი. ჰყავს უსაყვარლესი შვილი. ლიტერატურათმცოდნე, გამოცდილი პედაგოგიკაში, კონსულტატობასა და პიარში, ბანკში მუშაობისა და მასწავლებლობის გამოცდილებით. ასევე ევრაზიის საერთაშორისო მოდის და დიზაინის სექტორში. აქტიურად არის ჩართული კომუნიკაციებში, რეკლამებში, ინვენთებში. პრეზიდენტი ასოციაცია ქრისტიან ეკუმენური იტალია-საქართველო-ევრაზია. ორგანიზებას უწევს ტურისტულ მოგზაურობას კავკასიაში და პოპულარიზაციას უწევს ცნობილ ქართულ ღვინოს. არის ვიცე- პრეზიდენტი ასოციაცია ევროპული არისტოკრაციის სართაშორისო ურთიერთობის დარგში. აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა კულტურულ აქტივობებში. გატაცებულია ხელოვნებით, პოეზიით, კლასიკური მუსიკით, ტრადიციული ხალხური ცეკვით და ფოლკლორით.
ერთგული თავისი ტრადიციების. წარმომადგენელი იტალიაში, საქართველოს ბაგრატოინთა სამეფო სახლის, რომელიც არის უძველესი ქრისტიანული სამეფო დინასტია.